İstanbul Finans Merkezi Altyapı Komitesi
Skip Navigation Links.

 İstanbul Finans Merkezi Altyapı Komitesi 

Son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler, Türkiye'yi ve dolayısı ile İstanbul'u dünya ekonomisinde ön sıralara getirmiştir. İstanbul zengin kaynaklara, bölgesel ve yerel potansiyele ve işgücü potansiyeline sahiptir. Yetersiz veya sıkıntılı konuların da çözülmesi için gerekli adımlar atılmaktadır. Bu çerçevede İstanbul'un 10 yıl içinde bölgesel, 30 yıl içinde de küresel bir finans merkezi olması için yola çıkılmıştır.

Bu amaca yönelik idari yapılanma, 1 Mayıs 2010 tarihli Başbakanlık Genelgesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu kapsamda, teknik çalışmaları yürütmek üzere, hukuk, finans, vergi düzenlemeleri, fiziksel ve teknolojik altyapı ve insan kaynağı konularında öncelik ve eylemler belirlenmiş ve bunlara ilişkin 8 adet komite oluşturulmuştur.

Oluşturulan komitelerden bir tanesi de başkanlığı İBB Genel Sekreteri Adem Baştürk tarafından yürütülen Altyapı Komitesidir. Altyapı Komitesi'nin görevleri; Fiziksel altyapının iyileştirilmesi başlığı altında, "İstanbul'da yaşam kalitesi, güvenlik ve ulaşım imkânları artırılacak, finansal kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşullar sağlanacaktır." şeklinde tanımlanmıştır.

Altyapı komitesi; bu amaca yönelik,

  • Ulaşım, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Enerji
  • Konut, Ofis, Konaklama ve Kongre
  • Eğitim, Sağlık
  • Güvenlik
  • Doğal Afetler        

konularında beş adet çalışma grubu oluşturmuştur.