İstanbul Finans Merkezi Altyapı Komitesi
Skip Navigation Links.

 Eylem Planı 

İFM ALTYAPI KOMİTESİ'NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER

Eylem No

Eylem Grubu

Eylem Adı

Eylem Kapsamında Yapılacak  İşlerin
 Açıklaması

Koordinasyondan Sorumlu (S) ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama ve Bitiş Tarihi

A-1

Genel

Anket Çalışması

Fiziksel ve teknolojik altyapıda kalite ve standartların yükseltilmesi konusunda yapılacak çalışmaları yönlendirmek üzere, Teknoloji ve Altyapı Komitelerinin işbirliği ile ülkemizde faaliyet gösteren finansal kurumların bilgi teknolojileri (BT) kullanımı ve altyapı konularına ilişkin eğilim ve sorunlarını belirlemek amacıyla anket çalışması düzenlenecektir.

Altyapı Komitesi (S)
Teknoloji Komitesi (İ)
TSPAKB (İ)
TKBB (İ)
TSRŞRB (İ)
TBB (İ)
Finans Kuruluşları (İ)

Ocak- Haziran

A-2

Genel

Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi’nden Bilgi Alınması

İstanbul’un finans merkezi olması yönünde odaklanılabilecek ürünleri/hizmetleri tespit etmek üzere çalışmalarını sürdüren Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi’nden; “İFM kapsamında hangi ürün ve hizmetlerde yoğunlaşmanın olacağı ve bunun için nasıl bir mekansal yapılanmanın gerekeceği” konusunda görüş alınacaktır.

Altyapı Komitesi (S)
Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi (İ)

Mayıs

A-3

Genel

Devam Eden Plan ve Projeler Hakkında Altyapı Komitesi’nin Bilgilendirilmesi

Finans merkezi olarak ön plana çıkan bölgelerdeki plan ve proje çalışmaları hakkında ilgili plan ve proje gruplarından bilgi alınacaktır.

Altyapı Komitesi (S)
İBB (İ)
Emlak GYO (İ)

Mayıs

A-4

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Arama Konferansı

Teknoloji Komitesi ile işbirliği yapılarak, “İFM Projesi Kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısında Doğru Modelleri Kurgulamak” konulu bir arama konferansı düzenlenecektir.

Altyapı Komitesi (S)
Teknoloji Komitesi (İ)
İBB (İ)
Kalkınma Bakanlığı (İ)
BTK (İ)
Ulaştırma Bakanlığı (İ)

Haziran

A-5

Finansal Kümelenme

Alansal Varlık Araştırması ve Ekonomik Etki Analizi Çalışması - 1

“İstanbul’un “Uluslararası Finans Merkezi” olarak geliştirilmesi vizyonu kapsamında; uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak, ön plana çıkan bölgeler ve yakın çevresindeki A ve B sınıfı ofis ve konut alanları, rezidanslar ve otellerin mevcut konumları, altyapıya ilişkin sorunları (ulaşım, otopark, enerji, afet yönetimi, atık su, iletişim, v.b.) planlanan/projelendirilen yatırımlar, öne çıkan bölgeler ile bunlara yönelik ihtiyacın (talep tahmini) belirlenmesi konusunda bir çalışma yaptırılacaktır.

Altyapı Komitesi (S)
Kalkınma Bakanlığı (İ)
İBB (İ)

Mayıs - Ekim

Alansal Varlık Araştırması ve Ekonomik Etki Analizi Çalışması - 2

Finans kurumlarının yerlerinin ve kümelenme ilişkilerinin belirlenmesi için “alansal varlık araştırması” yaptırılacak olup, elde edilecek sonuçlara göre İFM yapılanmasında öne çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerin taşıma kapasiteleri (kaç firma olacak, kaç kişi çalışacak) ve “ekonomik etki analizleri” yaptırılacaktır.

A-6

Genel

İFM Altyapı Komitesi WEB Sitesinin Oluşturulması. 

İFM ile ilgili altyapı çalışmaların kamu tarafından takibinin kolaylaştırılması amacıyla bir web sitesi oluşturulacak ve İBB’nin web sitesinden İFM Altyapı web sitesine link verilecektir. 

Altyapı Komitesi (S)
İBB (İ)

Nisan-Haziran

A-7

Genel

Uluslararası ve Bölgesel Finans Merkezlerinin İncelenmesi

Finans merkezinin altyapı (ofis, konut, konaklama, kongre, ulaşım, iletişim, enerji, eğitim, sağlık vb.) gereksiniminin ve çalışan profilinin belirlenmesi için uluslararası finans merkezleri (Londra, New York, Tokyo, Singapur, Frankfurt, Hong Kong, Freiburg –enerji verimliliği konusunda-) incelenecektir. 

Altyapı Komitesi (S)
İBB (İ)
Kalkınma Bakanlığı (İ)

Nisan-Ağustos

A-8

Genel

İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgelere İlişkin Arama Konferansı Düzenlenmesi

A-5 numaralı eylemin tamamlanmasına müteakip, elde edilecek sonuçlara göre, finans merkezi yapılanmasında ön plana çıkan bölgelerin Altyapı Komitesi’nin görev alanına giren konulardaki güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirileceği Arama Konferansı düzenlenecektir.

Altyapı Komitesi (S)
Kalkınma Bakanlığı (İ)
Diğer Komiteler (İ)

Aralık

A-9

Genel

İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Eylem Planlarının Hazırlanması 

Finans merkezi yapılanmasında ön plana çıkan bölgeler için Altyapı Komitesi’nin görevine giren konulara ilişkin politikalar, öneriler ile bunlara yönelik organizasyon ve idare yapısı belirlenecek ve bu alanlara hizmet edecek altyapının finansmanı konusunda, özellikle gayrimenkul yatırım şirketleri ve fonları ile ne şekilde ortak çalışmalar ve finansman alternatifleri oluşturulabileceği ortaya konulacaktır.

Altyapı Komitesi (S)
Diğer Komiteler (İ)
Kalkınma Bakanlığı (İ)
İBB (İ)
İlçe Belediyeleri (İ)

Ocak-Şubat 2012İBB BİRİMLERİNİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER

Eylem No

Eylem Grubu

Eylem Adı

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Koordinasyondan Sorumlu (S) ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

B.1

Planlama

İFM vizyonunun Proje Kapsamında Öne Çıkan Bölgelerdeki Planlama Çalışmalarına Entegrasyonu

Finans merkezi olarak ön plana çıkana bölgelerdeki (Levent-Maslak, Ataşehir, Yenibosna Basın Ekspres Yolu, Kartal, Topkapı-Maltepe-B.Paşa) planlama çalışmalarının İFM Vizyonu doğrultusunda ele alınması.

İBB (S)
İlgili İlçe Belediyeleri (İ)

B.2

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Projelerine Yönelik Etütlerin Yapılması; Bu Kapsamda MİA Bölgesi’nde A ve B Sınıfı Ofis Gruplarına Girmeyen Binalara Yönelik Çözümler Geliştirilmesi

Mevcut finans merkezi bölgesinin rahatlatılması ve finans merkezi olması öngörülen alanların dönüşümünün sağlanması için (afetler, güvenlik vb. konularda) gerekli etütlerin yapılması. MİA bölgesinde kalmakla beraber, A ve B sınıfı ofis gruplarına giremeyen eski binaların dönüşümünü sağlamak üzere, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyeleri ile koordinasyon içinde dönüşüm uygulamalarına yönelik projelerin geliştirilmesi.

İBB (S)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (İ)
İl Afet ve Acil Durum Müd (İ)
İlgili İlçe Belediyeleri (İ)

B.3

Ulaşım

Trafik Etütleri Çalışması

Mevcut finans merkezi olarak gelişen Levent-Maslak Aksı, Ümraniye/Ataşehir, Yenibosna Basın Aksı’nda trafik etüt çalışmalarının başlatılması ve muhtemel gelişme alanları için de bu yönde proje çalışmalarına başlanması.

İBB (S)
KGM 1. Bölge Md. (İ)
KGM 17. Bölge Md. (İ)

B.4

Ulaşım

İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Ulaşım Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması Yapılması

İstanbul’un “Uluslararası Finans Merkezi” olarak geliştirilmesi vizyonu kapsamında; uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak, ön plana çıkan bölgeler ve yakın çevresindeki ulaşımdaki mevcut durum, sorunlar, planlanan/projelendirilen yatırımlar ve ihtiyacın belirlenmesine yönelik “finans merkezi yapılanmasının oluşturacağı ulaşım talep tahmini çalışması” yapılacaktır.

İBB (S)

B.5

Ulaşım

Raylı Sistem Proje Yatırımlarının Hızlandırılması

İstanbul Ulaşım Master Planı’nda finansal kısıtlar göz önünde bulundurularak orta ve uzun vadeli önerilen raylı sistem hatlarının, kaynak imkânı oluşturularak önceliklendirilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapılması.
*Ataşehir-Sabiha Gökçen Havalimanı arası raylı sistem bağlantısı,
*Ataşehir’i D-100 ve TEM koridorlarına bağlayan raylı sistem bağlantısı,
*Üsküdar-Ümraniye ile Kadıköy-Kartal raylı sistem hatlarının Ataşehir Finans Merkezi ile bağlantılarının sağlanması,
*Sabiha Gökçen Havalimanı - Marmaray raylı sistem bağlantısı
*Kartal ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nın raylı sistem ile birbirine bağlanması
*Yenibosna Basın Ekspres Aksı - Atatürk Hava Limanı raylı sistem bağlantısı

İBB (S)
T.C. Ulaştırma Bakanlığı (İ)
Kalkınma Bakanlığı (İ)

B.6

Ulaşım

Kısa Vadede Çözüm Olması İçin Levent-Maslak Bölgesi’nde Yer Altı Otopark İhtiyacının Belirlenerek, İhtiyacın Karşılanacağı Uygun Altyapının Belirlenmesi İçin Çalışmaların Yapılması

Levent-Maslak hattında otopark ihtiyacının karşılanması için bir proje çalışması yapılması.

İBB (S)
İlçe Belediyeleri (İ)

B.7

Ulaşım

Ulaşım Altyapısının Finansmanı İçin Doğru Modelleri Belirlemeye Yönelik Çalıştay Düzenlenmesi

İstanbul’un “Uluslararası Finans Merkezi” olarak geliştirilmesi vizyonu kapsamında; uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak, ön plana çıkan bölgeler ve yakın çevresindeki ulaşımdaki mevcut durum, sorunlar, planlanan/projelendirilen yatırımlar ve ihtiyacın belirlenmesine yönelik “finans merkezi yapılanmasının oluşturacağı ulaşım talep tahmini çalışması”nı takiben şekillenen plan ve projelerin finansmanı için modellerin ortaya konulacaktır.

İBB (S)
Altyapı Komitesi (İ)
TCDD (İ)
DLH (İ)
DHMİ (İ)
KGM 1. Bölge Müd. (İ)
KGM 17. Bölge Müd. (İ)

B.8

Ulaşım

Trafik Radyosu’nun Kurulmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Trafik Radyosu’nun kurulmasına yönelik olarak mevzuat vb. çalışmalar yapılacaktır.

İBB (S)
İçişleri Bakanlığı (İ)
İl Emniyet Müdürlüğü (İ)
İFM Hukuk Komitesi (İ)

B.9

Turizm

Turizm Master Planı’nın Hazırlanması

Çalışmaları devam eden İstanbul Turizm Master Planı’na Yönelik Veri Toplama İşi çalışmasına müteakip, İstanbul Turizm Master Planı’nın hazırlanması ve plan yapımına sektör ve konunun uzmanları tarafından katkı sağlanması.

İBB (S)
T.C. Kültür ve Turizm Bak. (İ)

B.10

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Bilgi ve İletişim Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması

İstanbul’un bilgi ve iletişim altyapısının geliştirilmesi ile kablolu ve kablosuz genişbant hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hızlandırılması için altyapıda mevcut durum tespit edilerek, talep tahmini çalışmaları yapılacaktır.

İBB (S)
T.C. Ulaştırma Bakanlığı (İ)
BTK (İ)
İFM Teknoloji Komitesi (İ)
İFM Altyapı Komitesi (İ)
BTK Tarafından Yetkilendirilmiş İşletmeler (İ)

B.11

Doğal Afetler

Mikro Bölgeleme Çalışmaları

3.Etap Mikro Bölgeleme proje çalışmaları tamamlanacaktır.
1, 2 ve 3. Etap dışında kalan alanları için öncelik planlamaları yapılarak; bu alanların da Mikro Bölgeleme çalışmaları belirlenen öncelik sırasına göre başlatılacak ve tamamlanacaktır.

İBB (S)

B.12

Doğal Afetler

Dere Islah Çalışmaları

D-100 Karayolu güzergâhındaki derelerin ıslah çalışmaları Yenibosna Basın Aksı ve çevresine öncelik verilerek tamamlanacaktır.

İBB (S)

B.13

Doğal Afetler

Sel Erken Uyarı Sistemi

Taşkın riski taşıyan derelere sel erken uyarı sistemi (SEUS) 1.Etap çalışmaları tamamlanacaktır.

İBB (S)
DSİ Genel Müdürlüğü (İ)