İstanbul Finans Merkezi Altyapı Komitesi
Skip Navigation Links.

 Görev ve Sorumluluklar 

 

Altyapı Komitesi’nin görevleri, Eylem Planı’nın “Fiziksel Altyapının İyileştirilmesi” başlığı altında yer verilen (16) sıra numaralı öncelikte aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

·         İFM Projesi çerçevesinde belirli bir bölgeye odaklanılmaması,

·         Finansal kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşulların sağlanması,

·         Gerekli ofis ve konut stokunun oluşturulması,

·         Yaşam alanları, güvenlik ve ulaşım imkânları ile teknoloji alanında kalite ve standartların (yaşam kalitesinin) yükseltilmesi,

·         En az beş yıllık bir ulaştırma master planı çerçevesinde İstanbul’un yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarının etkin ve hızlı bir ulaşıma imkan sağlayacak şekilde yapılandırılması, şehir içi ulaşım (hava-deniz-kara-raylı sistem) projelerinin tamamlanması, özellikle havaalanı-kent merkezleri bağlantıları farklı ulaşım sistemleriyle entegre edilmesi.

·         İstanbul’un, yabancılara da hizmet verebilecek şekilde sağlık, eğitim, eğlence, konaklama ve kongre imkânlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmaların yapılması.

·         Finansal kuruluşların kümeleneceği ve çalışanlarının ikamet edeceği bölgelerde deprem ve güvenlik risklerinin minimize edilmesi,

Bu ana görevin yanı sıra, söz konusu Eylem Planı’nda Öncelik 21: Nitelikli İşgücünün İstanbul’a Çekilmesi Sağlanacaktır kapsamında yer alan İstanbul Valiliği’nin sorumluluğundaki Eylem No 63’te “İnsan kaynağının sosyal yaşam kalitesinin artırılması” konusunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili kuruluş olarak tanımlanmıştır.