İstanbul Finans Merkezi Altyapı Komitesi
Skip Navigation Links.

 Dökümanlar

 Istanbul'un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Degerlendirilmesi
 Deolitte-2009
Rapor Devlet Planlama Teskilatı tarafından Istanbul'un uluslararası finans merkezi (IUFM) olması için hazırlanacak olan "Strateji Belgesi" çalısmaları kapsamında olusturulan Mevcut Durum Analizi Çalısma Grubu'nun talebiyle Türkiye Bankalar Birligi tarafından Deloitte Danısmanlık A.S'ye hazırlatılmıs ve Çalısma Grubu görüsleri dogrultusunda nihai hale getirilmistir.
 Strateji Belgesi
 DPT - 2009
"İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı" Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda hazırlanmış ve 29 Eylül 2009 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanmıştır. İstanbul, öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olacaktır.
 Genelge
 DPT - 2009
Strateji ve Eylem Planı da dikkate alınarak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) çalışmalarını koordine etmek, desteklemek ve yürütmek üzere; İFM Yüksek Konseyi (Yüksek Konsey), İFM Ulusal Danışma Kurulu (Ulusal Danışma Kurulu), İFM Koordinatörlüğü (Koordinatörlük), Çalışma Komiteleri ve Yüksek Konseye tavsiyede bulunmak üzere İFM Uluslararası Danışma Konseyi (Uluslararası Danışma Konseyi) kurulmuştur.
 Altyapı Komitesi Çalışma Raporu
 Altyapı Komitesi 2011
İstanbul Finans Merkezi Proje Ofisi çalışanlarımızın koordinasyonunda Çalışma Grubu üyelerinin katkıları ile ortaya çıkan rapor akademik bir çalışmadan ziyade; İstanbul Finans Merkezi (İFM) Koordinatörü olarak görevlendirilen DPT Müsteşarlığı'nı, Altyapı Komitesi üyelerini ve diğer çalışma komitelerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 Eylem Planı
 Altyapı Komitesi 2011
Altyapı Komitesi Çalışma Raporu'nu baz alarak hazırlanan 2011 Eylem Planı, Komite üyeleri, Alt Çalışma Grupları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla görüşülerek ortak bir platformda hazırlanmıştır. Belirli konuların revizyonu devam etmektedir. Daha önceden eylem planında yer verilmiş, ancak tamamlanmış olan konular güncellenen Eylem Planı'na dâhil edilmemiştir. Gerçekleştirilen ve üzerinde çalışılan eylemler faaliyetler bağlantısından takip edilebilir.
 Arama konferansı özet raporu
 Altyapı Komitesi 2011
Toplam dört günde 10 ayrı konuda gerçekleştirilen İFM arama konferanslarının amacı; geniş katılımlı bir program dâhilinde, İFM yapılanmasında ön plana çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerin İFM Altyapı Komitesi'nin görev alanına giren konulardaki sorunlarını tespit ederek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir. Ayrıca, İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı'nda yer alan eylem önerilerinin tartışılması ve olgunlaştırılması da hedeflenmiştir.
 GFCI Raporu
 Z/Yen Group 2011
Küresel Finans Merkezleri Endeksi (GFCI) ilk olarak Mart 2007'de Z/Yen Grup tarafından oluşturulmuştur ve 6 ayda bir güncellenmektedir. GFCI, 75 adet finans merkezi için profil, puanlama ve sıralama sunmaktadır. Bunun içinse iki farklı veri kaynağı kullanmaktadır (enstrümantal faktörler ve online anket).
 Komite çalışmaları sunumu haziran 2011
 Altyapı Komitesi 2011
Altyapı komitesinin çalışmalarında gelinen son durum, yapılan arama konferansı bulguları ve eylem planına yönelik öncelikler hakkında bilgileri içermektedir.

 finans zirvesi - altyapı komitesi sunumu
 Altyapı Komitesi 2011
İstanbul Finans Zirvesinde yerli ve yabancı katılımcılara yönelik hazırlanan sunum; İstanbul’un fiziksel altyapısının mevcut durumu, İBB'nin fiziksel altyapı geliştirmeye yönelik plan ve projeleri, İstanbul’un Finans merkezi olması yolunda yapılan hazırlıklar hakkında kısa bir bilgilendirme içermektedir.